Friday, 15 June 2012

فراخوان هنرمندان آلمان در حمایت از شاهین نجفیدر فراخوانی که ۵۰ هنرمند آلمانی منتشر کرده‌اند آمده است که شاهین نجفی از ترس جان در مخفیگاه بسر می‌برد زیرا روحانیون ایران فتوای قتل او را صادر کرده‌اند.

آن‌ها شجاعت شاهین نجفی را تحسین کرد‌ه‌اند و نوشته‌اند که هنر دخالت‌گرانه او نباید مرعوب شود: «آزادی هنری بخشی از موازین جهانی حقوق بشر است و تهدید به مرگ هنرمندان، به معنای مرگ این آزادی است.»