Thursday, 2 July 2009

هزاران نفر از مردم تهران با حضور در ارامگاه شهدای اخیر آنجا راگل باران کردند

هزاران نفر از مردم تهران با حضور در ارامگاه شهدای اخیر آنجا راگل باران کردند فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بهشت زهرای تهران، امروز هزاران نفر از مردم تهران بر آرامگاه شهیدان راه آزادی حاضر شدند و ضمن ادای احترام آنجا را گل باران کردند.از حوالی ساعت 17:00 بعد ظهر امروز 11 تیرماه هزاران نفر از مردم تهران بر آرامگاه شهیدان راه آزادی مردم ایران حاضر شدند و آنجا را گل باران کردند و به تک تک آنها ادای احترام کردند. مردم وقتی که با صحنه های دردناک مادران و پدارن و بستکانی که در سوگ عزیزان خود به ماتم نشسته بودندو صدای ناله های آنها همۀ حاضرین را متاثر می کرد و گوی که همۀ آنان از یک خانواده هستند و دردهای همۀ آنها یکی است مواجه می شدند. صحنه های عاطفی غیر قابل توصیف خانواده های جانباخته و مردم حاضر بر هر آرامگاه عیان بود و در موارد متعددی بر مستبدینی که این جنایتها را مرتکب شدند شعار نفرین می کردند. این مراسم تا ساعت 19:30 همچنان ادامه داشت و بر تعداد حاضرین بر مزار جان باختگان راه ازادی افزوده می شد.از طرفی دیگر تعداد زیادی از لباس شخصیها در قطعه های مختلف بهشت زهرا پرسه می زدند و خانواده های جانباختگان و مردم را زیر نظر داشتند حضور لباس شخصیها نفرت مردم حاضر را بر انگیخته بود.

No comments:

Post a Comment