Wednesday, 23 January 2013

با کمال تاسف وتألم اطلاع یافتیم که ........


با کمال تاسف وتألم اطلاع یافتیم که ریال، واحد پول ایران به رحمت ایزدی پیوسته است.
 
 مرحوم ریال که سال ها بود از بیماری ندانم کاری رنج می برد در هفته جاری به بیماری بی ارزشی هم دچار شد و شوخی شوخی جان به جان آفرین تسلیم کرد. ریال در آخرین روزهای زندگی در مسابقاتی که برای دستیابی به مقام بی ارزش ترین پول جهان برگزار می شد شرکت کرد و چهارم شد. واحد پول ایران برای دستیابی به مقام بی ارزش ترین پول جهان دست به دامن سرمربی مشهور، محمود احمدی نژاد شد، اما به علت مصرف بیش از حد وعده به دیار باقی شتافت.
احمدی نژاد قبل از فوت ریال به خبرنگار ما گفت: گرچه ایران هنوز نتوانسته است به مقام قهرمانی جهان برسد و رقیب قدرتمند خود زیمبابوه را شکست بدهد، اما با برنامه هائی که داریم کاری می کنیم که مردم در حالی که اسکناس ده هزارتومنی شان را تکان می دهند و می خندند، ترانه یکی یه پول خروس را زمزمه کنند و زیمبابوه را از رو ببرند. وی توضیح داد در حال حاضر هر ده میلیون دلار زیمبابوه، چهار دلار آمریکا ارزش دارد و برای خرید یک کیلو گوجه فرنگی باید یک اسکناس ده میلیون دلاری پول داد. وی سپس بزرگترین اسکناس زیمبابوه را به خبرنگار ما نشان داد و گفت ایناهاشش، هفت تا صفر داره به این گند گی. احمدی نژاد توضیح داد که مقام دوم در این رقابت ها به ویتنام تعلق دارد. بزرگترین اسکناس در این کشور اسکناس پانصد هزار دونگی است که برابر با 31.37 دلار آمریکاست. مقام سومین پول بی ارزش جهان به یکی از ابرقدرت های جهان یعنی سائوتومه تعلق دارد. بزرگترین اسکناس این کشور50 هزار دوبرا می باشد که ارزش آن 3.47 دلارآمریکاست. احمدی نژاد سپس از کوشش های خویش برای رساندن پول ایران به مقام بی ارزش ترین پول جهان یاد کرد و گفت تمام تلاش خود را خواهم کرد که به کوری چشم آمریکای جهانخوار، تا پایان دوره ریاست جمهوری ام مقام اول بی ارزش ترین پول جهان مال ما باشد. وی اضافه کرد همانطوری که می دانید، درشت ترین و با ارزش ترین اسکناس ایران در حال حاضر اسکناس صد هزارریالی است که متاسفانه هنوز دو دلار و سه شاهی می ارزد. او با خنده به خبرنگار ما گفت بالاخره کاری کردم که اگر یک گونی اسکناس ده هزارتومنی هم کنار خیابان افتاده باشد کسی دست هم به آن نزند و ثابت شود ضریب امنیت در ایران بالاترین ضریب امنیت در جهان است!

No comments:

Post a Comment