Sunday, 4 October 2009

گزارش درباره ابعاد نظامی محتمل برنامه‌ی هسته‌ای ایران


مضمون یک گزارش کارشناسی داخلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره‌ی فعالیت‌های هسته‌ای تهران به بیرون درز کرده است. نیویورک تایمز نکاتی از آن را منتشر کرده است. بنابر این گزارش هدف تهران ساختن کلا‌هک‌هسته‌ای است.
"نیویورک تایمز" در شماره‌ی روز شنبه (۳ اکتبر) خبر داده است که دولت ایران از اطلاعات لازم برای ساختن بمب اتمی برخوردار است. منبع خبر این روزنامه یک دیپلمات اروپایی است. خود وی به یک تحلیل محرمانه‌ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در باره‌ی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی استناد می‌کند.
این تحلیل حاکی از آن است که دولت ایران دانش اتمی خود را هم از کارشناسان خارجی کسب کرده، هم از راه کاوش‌ها و آزمایش‌هایی که در داخل کشور صورت داده است.

در روز ۲ اکتبر در وب‌سایت "انستیتوی دانش و امنیت بین‌المللی" (ISIS)، که مرکز آن در واشنگتن است، سندی با عنوان «گزیده‌هایی از گزارش داخلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره‌ی تلاش‌های ایران برای تسلیح اتمی» منتشر شده است. دیپلمات اروپایی به "نیویورک تایمز" گفته است که این سند با گزارش داخلی آژانس همخوانی دارد.

هدف برنامه‌ی هسته‌ای پیشرفته‌ی تهران

«ابعاد نظامی محتمل برنامه‌ی هسته‌ای ایران»: این عنوان آن گزارش داخلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که مبنای گزارش "نیویورک تایمز" قرار گرفته است. این گزارش محصول کار گروهی از کارشناسان اتمی داخل و خارج کادر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
در آن آمده است که برنامه‌ی اتمی ایران سازمان پیچیده‌ای دارد که هدایت آن برعهده‌ی وزرات دفاع جمهوری اسلامی است.

هدف برنامه، تهیه‌ی کلاهک‌های اتمی برای موشک‌های شهاب ۳ است. خاورمیانه و نیز بخشی از اروپا در حیطه‌ی برد این موشک‌ها قرار دارند. بنابر اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شروع این برنامه در سال ۲۰۰۲ بوده است.

گزارش مشخص نمی‌کند که برنامه‌ی اتمی ایران تا چه حد پیش رفته است. در مقدمه‌ی آن آمده است که گزارش هنوز خام است و لازم است نتیجه‌‌گیری‌های آن تدقیق شوند.

بنابر برداشت "نیویورک تایمز" گزارش جدید توجه‌انگیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نشان می‌دهد که برنامه‌ی اتمی ایران پیشرفته‌تر از آنی است که گمان می‌شده است، از جمله در واشنگتن.گزارش درباره ابعاد نظامی محتمل برنامه‌ی هسته‌ای ایران
مضمون یک گزارش کارشناسی داخلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره‌ی فعالیت‌های هسته‌ای تهران به بیرون درز کرده است. نیویورک تایمز نکاتی از آن را منتشر کرده است. بنابر این گزارش هدف تهران ساختن کلا‌هک‌هسته‌ای است.
"نیویورک تایمز" در شماره‌ی روز شنبه (۳ اکتبر) خبر داده است که دولت ایران از اطلاعات لازم برای ساختن بمب اتمی برخوردار است. منبع خبر این روزنامه یک دیپلمات اروپایی است. خود وی به یک تحلیل محرمانه‌ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در باره‌ی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی استناد می‌کند.
این تحلیل حاکی از آن است که دولت ایران دانش اتمی خود را هم از کارشناسان خارجی کسب کرده، هم از راه کاوش‌ها و آزمایش‌هایی که در داخل کشور صورت داده است.

در روز ۲ اکتبر در وب‌سایت "انستیتوی دانش و امنیت بین‌المللی" (ISIS)، که مرکز آن در واشنگتن است، سندی با عنوان «گزیده‌هایی از گزارش داخلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره‌ی تلاش‌های ایران برای تسلیح اتمی» منتشر شده است. دیپلمات اروپایی به "نیویورک تایمز" گفته است که این سند با گزارش داخلی آژانس همخوانی دارد.

هدف برنامه‌ی هسته‌ای پیشرفته‌ی تهران

«ابعاد نظامی محتمل برنامه‌ی هسته‌ای ایران»: این عنوان آن گزارش داخلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که مبنای گزارش "نیویورک تایمز" قرار گرفته است. این گزارش محصول کار گروهی از کارشناسان اتمی داخل و خارج کادر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
در آن آمده است که برنامه‌ی اتمی ایران سازمان پیچیده‌ای دارد که هدایت آن برعهده‌ی وزرات دفاع جمهوری اسلامی است.

هدف برنامه، تهیه‌ی کلاهک‌های اتمی برای موشک‌های شهاب ۳ است. خاورمیانه و نیز بخشی از اروپا در حیطه‌ی برد این موشک‌ها قرار دارند. بنابر اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شروع این برنامه در سال ۲۰۰۲ بوده است.

گزارش مشخص نمی‌کند که برنامه‌ی اتمی ایران تا چه حد پیش رفته است. در مقدمه‌ی آن آمده است که گزارش هنوز خام است و لازم است نتیجه‌‌گیری‌های آن تدقیق شوند.

بنابر برداشت "نیویورک تایمز" گزارش جدید توجه‌انگیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نشان می‌دهد که برنامه‌ی اتمی ایران پیشرفته‌تر از آنی است که گمان می‌شده است، از جمله در واشنگتن.

No comments:

Post a Comment